Problemas Resueltos De Física De Partículas

Resumen del libro

libro Problemas Resueltos De Física De Partículas

La resolució dexercicis i de problemes que es proposa en aquest treball, requereix, al seu torn, de lestudi de Física de partícules i astropartícules. Lobra està dividida en cinc parts. En la primera es presenten els exercicis sobre els constituents elementals, en la segona sobre els mètodes experimentals, la tercera està dedicada a les simetries i els hadrons, la quarta a les interaccions entre constituents elementals i la cinquena desenvolupa els problemes referents a astropartículas i experiments amb neutrins.


Ficha del Libro


Opciones de descarga disponibles

Si deseas puedes obtener una copia del libro en formato PDF y EPUB. A continuación te detallamos una lista de fuentes de descarga disponibles:


Opinión de la crítica

POPULAR

3.6

72 valoraciones en total