Nueva Sátira En La Ficción Postmodernista De Las Américas

Resumen del libro

libro Nueva Sátira En La Ficción Postmodernista De Las Américas

Aquest estudi es proposa recuperar la sàtira de la tradicional postergació a què sha vist sotmesa en els últims temps. En contrast amb les tendències crítiques que han proclamat la decadència del satíric dins de la narrativa contemporània, es pot afirmar que la sàtira ha experimentat un ressorgiment, ja que és més que mai una manera inestable, híbrida i alliberada danyenques prescripcions teòriques. A fi de demostrar aquest plantejament, aquest estudi enfoca la qüestió des duna perspectiva comparatista que aborda lanàlisi del rellevant paper exercit pel satíric en narratives postmodernistes de diferents procedències dins del marc cultural de les Américas. Daquesta manera, sendinsa necessàriament en temes referents a la complexitat de les relacions Nord i Sud en làmbit de la teoria literària dins de lespai americà.


Ficha del Libro


Opciones de descarga disponibles

Si lo deseas puedes conseguir una copia de este libro en formato PDF y EPUB. Seguidamente te detallamos una lista de fuentes de descarga directa disponibles:


Opinión de la crítica

POPULAR

4.5

60 valoraciones en total