Mecanització Bàsica. Ed.2017

Resumen del libro

libro Mecanització Bàsica. Ed.2017

1. El taller d´automoció2. Magnituds i unitats de mesura3. Aparells i estris de mesura4. Dibuix tècnic i acotaciò5. Croquis i traçat de peces6. Metalls i aliatges7. Tècniques de tall8. Técniques de llimada i fregada9. Tècniques de trepatge 10. Cargols, rosques i técniques de roscatge11. Soldadura tova i oxiacetilènica 12. Soldadura elèctrica Anexxos


Ficha del Libro


Opciones de descarga disponibles

Si te apetece puedes obtener una copia del libro en formato EPUB y PDF. Seguidamente te detallamos una lista de fuentes de descarga disponibles:


Opinión de la crítica

POPULARR

4.6

112 valoraciones en total