Mecanització Bàsica. Ed.2017

Resumen del libro

libro Mecanització Bàsica. Ed.2017

1. El taller d´automoció2. Magnituds i unitats de mesura3. Aparells i estris de mesura4. Dibuix tècnic i acotaciò5. Croquis i traçat de peces6. Metalls i aliatges7. Tècniques de tall8. Técniques de llimada i fregada9. Tècniques de trepatge 10. Cargols, rosques i técniques de roscatge11. Soldadura tova i oxiacetilènica 12. Soldadura elèctrica Anexxos


Ficha del Libro


Opciones de descarga disponibles

Si lo deseas puedes descargarte una copia de este libro en formato EPUB y PDF. A continuación te detallamos un listado de opciones de descarga directa disponibles:


Opinión de la crítica

POPULAR

4.6

112 valoraciones en total