Bretaña, Esmeraldina

Resumen del libro

libro Bretaña, Esmeraldina

Bretaña, Esmeraldina supón un dos maiores esforzos creativos de Xosé Luís Méndez Ferrín. O protagonista, Amaury, vive nunha cadea política na que se erguen tamén os muros da cadea psicolóxica e as reixas da cadea literaria. Debedora de Jack London, de Torrente Ballester ou de Cunqueiro a novela ten como un dos temas centrais a procura da identidade. Novela carceraria con Tagen Ata e con Bretaña ao fondo, está resolta cunha complexa pero expresiva e brillante sistemática especular que non lle furta ao lector o galano dunha lingua senlleira, inimitable. Desde a perspectiva actual, Bretaña, Esmeraldina, inserida na estética da Nova Narrativa, concíbese unha potente espiral que flexiona todo o conxunto da obra do autor, moi á altura da circunstancia política de 1987, sen deixar de ser unha viaxe extraordinara e ás veces mesmo alucinante polas máis fermosas páxinas da literatura galega e da literatura universal. A presente edición foi preparada por Anxo Angueira, quen se ocupou da introdución e das notas.


Ficha del Libro

  • Número de páginas: 448
  • Autor: X L Mendez Ferrin
  • Tamaño: 1.63 - 2.22 MB
  • Descargas: 456

Opciones de descarga disponibles

Si deseas puedes descargarte una copia del libro en formato EPUB y PDF. A continuación te mostramos una lista de posibilidades de descarga directa disponibles:


Opinión de la crítica

POPULAR

3.1

53 valoraciones en total